Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, raportarea stadiului de executie a lucrarilor

Procedura și modalitatea de alocare a sumelor precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a
lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ–teritoriale - descarca