Anunt concurs Serviciul cadastru

 Anunt concurs 19.07.2017 consilier cadastru

 Informatii suplimentare

Tematica si bibliografie - consilier cadastru

Lista cuprinzând candidații admiși sã participe la concursul organizat de O.C.P.I. Bihor: consilier cadastru

Centralizator rezultate proba scrisa pentru consilier cadastru

 Centralizator rezultate interviu pentru - consilier cadastru

 Centralizator nominal punctaj final concurs  - consilier cadastru