Continutul dosarului pentru avizare PUG

Pana la aprobarea "Normelor tehnice privind avizarea continutului planurilor topografice ale documentatiilor de urbanism si proiectelor pentru autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor de constructii", dosarul pentru receptia continutului topografic al documentatiilor de urbanism, depus la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara cuprinde:

vezi Adresa - Descara

Anexa Adresa - Descarca