Tarife pentru serviciile furnizate

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009, privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitățile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - descarca

Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea OMAI 39/2009 - descarca